حمام خشک

 

Sahara 310 / Sahara 320

 

 کنترل دقیق دما

 محفظه دمایی ساخته شده از آلومینیم یکپارچه با روکش PTFE

 بلاک های چند خانه در اندازه های متفاوت

 دارای استاندارد CE

 

کاربری ها

 بیولوژی مولکولی

 بیوشیمی

 

حمام های خشک روکر مشتمل بر 2 مدل می باشند. مشخصات این دو مدل  در جدول زیر نمایش داده شده است.