دی تجهیز آزما

تجهیزات نمونه گیری خاک

طرز صحیح نمونه برداری از خاک می تواند به عنوان پایه شناخت و وضعیت خاک مورد توجه قرارگیرد. چنانچه به طرز صحیح نمونه برداری، دقت نشود نتایج بدست آمده از آزمایش های مکانیک خاک قابل اطمینان نخواهند بود.

طبقه بندی تجهیزات نمونه برداری به همراه دستور کار با آنها:

 


شرکت دی تجهیز آزما


تهران ، خیابان ولیعصر ، پایین تر از خ جمهوری
کوچه لقمان ، ساختمان بهروز ، ط 4 ، واحد 10

0098 (21) 66972811

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما

تامین کنندگان