دی تجهیز آزما

آزمایش های نفوذ آب در خاک

منظور از تعیین نفوذپذیری، تعیین ضریب نفوذپذیری (k) یعنی سرعت حرکت آب در محیط خاکی است. ضریب نفوذ پذیری تابعی از اندازه دانه ها، تراکم، نوع کانی های تشکیل دهنده خاک و نیز درجه حرارت آب می باشد.

نمونه خاکی که دارای تخلخل یا درصد پوکی زیاد باشد الزاما نفوذپذیری زیادی ندارد، زیرا آنچه در میزان نفوذپذیری موثر است تخلخل موثر (تخلخل مرتبط) نمونه می باشد. به عنوان مثال، یک نمونه رس اشباع با درصد تخلخل 40% به مراتب نفوذپذیری کمتری از یک نمونه ماسه اشباع با درصد تخلخل 20% دارد.

برای این منظور آزمایش هایی برای تعیین میزان نفوذپذیری در خاک های درشت دانه و ریزدانه، تحت عنوان نفوذ آب در خاک با بار آبی افتان و ثابت طراحی شده است.

 

طبقه بندی آزمایش های نفوذ آب در خاک به همراه تجهیزات مربوط به آن ها :

 


شرکت دی تجهیز آزما


تهران ، خیابان ولیعصر ، پایین تر از خ جمهوری
کوچه لقمان ، ساختمان بهروز ، ط 4 ، واحد 10

0098 (21) 66972811

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما

تامین کنندگان