دی تجهیز آزما

آزمایش های دانه بندی خاک

تعیین توزیع اندازه دانه ها بخشی از طبقه بندی و مشخص کردن گروه خاک است و تا حدی نشان دهنده ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک و حتی نشان دهنده گروه کانی های موجود در خاک می باشد.

عموما اندازه دانه های خاک در یک توده خاکی بین 0.001 میلیمتر تا 100 میلیمتر می باشد. از آنجا که مرزهای خاصی بین اندازه های مختلف دانه ها در طبیعت وجود ندارد، از این رو باید اندازه هایی را به منظور شناسایی و طبقه بندی خاک ها به طور قراردادی تعیین کرد. اصطلاحات رس، لای، ماسه، شن و قلوه سنگ هرکدام نمایانگر توده ای از خاک، با اندازه دانه هایی در یک محدوده مشخص است.

به منظور تعیین اندازه خاک های درشت دانه (شن و ماسه) و درصد آنها، استفاده از سرند، روش بسیار معمول و شناخته شده است. سرندهای معمولی استاندارد می تواند دانه هایی به اندازه های 75 میلیمتر تا 0.063 میلیمتر را تفکیک و دانه بندی کنند. ذرات ریزتر از حد تفکیک با سرند را می توان با آزمایش های هیدرومتری بررسی و تفکیک نمود.

 

طبقه بندی آزمایش های دانه بندی و هیدرومتری خاک به همراه تجهیزات مربوط به آن ها :

 


شرکت دی تجهیز آزما


تهران ، خیابان ولیعصر ، پایین تر از خ جمهوری
کوچه لقمان ، ساختمان بهروز ، ط 4 ، واحد 10

0098 (21) 66972811

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما

تامین کنندگان